top of page
NR10349
(未経験者歓迎)日本語ネイティブレベル 金融バックオフィス
HKI Area
~HK$23K
Detail
NR10348
~30K(経験による) 日本語ネイティブレベル会計スタッフ
Central
~HK$30K
Detail
MA10240-18
~30K(経験による) 日本語ネイティブ 営業マネージャー/アシマネ
Kowloon Area
~HK$30K
Detail
NR10296-36
日本語ネイティブレベル 店舗スタッフ(日本製陶磁器)
Kai Tak
~HK$23K
Detail
NR10267
日本語ネイティブレベル 営業
Tsuen Wan Area
~HK$35K
Detail
MA10243-58
~28K(経験による)日本語ネイティブ マーケティング担当
HKI (Near MTR)
~HK$28K
Detail
NR10074
~35K(経験による) 日本語ネイティブレベル 金融営業
Central
~HK$35K
Detail
MA10286-39
日本語ネイティブカスタマーサービス(シフト勤務無し)
Quarry Bay
~HK$20K
Detail
MA10278-10
~35K(経験による)日本語ネイティブ レベル プロジェクトマネジメント担当
HKI (Near MTR)
~HK$35K
Detail
NR10298
日本語ネイティブ 営業サポート(金融)
HKI
~HK$25K
Detail
YT10292
日本語スピーカー 日本工芸品の販売員
Causeway Bay
~HK$20K
Detail
MA10275-26
会計事務所でのコーディネーター
HKI Area
~HK$25K
Detail
MA10285
~30K(経験による) 日本語ネイティブレベル マーケティングサポー
Central
~HK$30K
Detail
MA10281
日本語ネイティブレベル Customer Support
Wan Chai
~HK$24K
Detail
YT10274
~30K(経験による) 日本語ネイティブ マーケティング担当
Hung Hum
~HK$30K
Detail
YT10267
~35K(経験による) 日本語ネイティブレベル 営業
Tsuen Wan Area
~HK$35K
Detail
YT10222-17
~40K(経験による) 日本語ネイティブ不動産営業
Central
~HK$40K
Detail
YT10221-35
~45K (経験による) ネイティブ日本語スピーカー法務担当
T.S.T. Area
~HK$45K
Detail
YT10239-40
~32K(経験による) 日本語ネイティブ 営業マネージャー(EMS)
Tsuen Wan Area
~HK$32K
Detail
MA10256
~35K(経験による) 日本語ネイティブ物流営業
Kwai Chung Area
~HK$35K
Detail
MA10257
~50K(経験による) 日本語ネイティブ 営業
HKI Area
~HK$50K
Detail
YT10252
日本語ネイティブレベル パートタイム(総務業務)
HKI Area
時給HK$90
Detail
YT10237-19
日本語ネイティブ マーケティング営業担当
Kowloon Area (Near MTR)
~HK$35K
Detail
YT10166-37
~30K (経験による) 日本語ネイティブ 営業
Kowloon Area (Near MTR)
~HK$30K
Detail
NR8938
(未経験者歓迎)日本語ネイティブレベル 金融バックオフィス
HKI Area
~HK$23K
Detail
MA10224
日本語ネイティブレベル カスタマーサービス(シフト勤務無し)
HKI Area
~HK$20K
Detail
YT10221
~45K(経験による) ネイティブ日本語スピーカー法務担当
Kowloon Area
~HK$45K
Detail
YTMA10130-40
(未経験者歓迎!)日本語カスタマーサービス (Stable Working Hour)
HKI Area
~HK$22K
Detail
YT10059-45
~45K ネイティブ日本語スピーカー Manager Position
Kowloon Area
~HK$45K
Detail
bottom of page